Dost Ali Bektaş Hoşgeldin

Sen ki, Zara’dan Sivas’tan
Dost Ali Bektaş hoşgeldin
Bir haber ver eşten dostan
Dost Ali Bektaş hoşgeldin

Hacı Bektaş pir soyundan
Erenler horasan boyundan
Zara’nın Bektaş köyünden
Dost Ali Bektaş hoşgeldin

Birlikte çok çalışmıştık
Nice lokma bölüşmüştük
Arzı hal edip konuşmuştuk
Dost Ali Bektaş hoşgeldin

Söyler Polat Çamlıbel’im
Anlat nasıldır ahvalin
Sağlık mutluluk dilerim
Dost Ali Bektaş hoşgeldin

9 Nisan 2023