Salınıp Yola Giderken

Gördüm o mah cemalini
Aramızda yadeller var
Soramadım hiç halini

Gönlümü sana vermişim
Hep diyar diyar dolaşım
Izdırap gamla kurmuşum
Ben bu aşkın temelini

Polat Çamlıbel ne deyim
Dosta sözüm geçmez daim
Bir aman çekip gideyim
Nazlı yarin elemini