Yağmur Yağar Başıma

Yağmur yağar başıma
Damla damla ıslanırım
Değdim altmış  yaşıma
Sanmam ki uslanırım

Bilmem hangi ildesin
Erişilmez bir yerdesin
Ulaşmaz ki sana sesim
Duy diye seslenirim

Kime anlatam halim
Diyemem ki ahvalim
Daim Polat Çamlıbel’im
Gamlanır hislenirim

31 Mayıs 2023