Yiğidim

Boylu boyunca uzanmış yerde
Kurşunu yemişte yatan yiğidim
Tutulsun onulmaz nice bin derde
Kalleşçe kurşunu sana atan yiğidim
***
Çıkarmaz Sesini beyi Paşası
Bunlar Kapitalist emperyalist maşası
Bir tek Dolar euro yönetenin tasası
Sahipsiz kalıyor Vatan yiğidim
***
Hırsızı arsızı hergün aklanır
Sesini çıkaran derdest haklanır
Perde arkasında gerçek saklanır
Çoktur yalan riya yutan yiğidim
***
Polat Çamlıbelim gerçekler acı
Ölüm sancısının yoktur ilacı
Devri alemde olur baştacı
Memleketi pazarlayıp satan yiğidim