Zübeyde

Z amansız karşılaşmamız
Ü zdü gönülden beni
B üyük bir aşk yaşardık
E bedi severdim seni
Y aşam boyu mutluluğa
D evam ederdim seninle
E ğer yıllar geri dönse