Gençliğim

Dönüpte bakınca şöyle geriye
Bir Rüzgar misali gitti gençliğim
Ah-u figan ederim geçen ömrüme
Sanki duman oldu tüttü gençliğim

Yaşadı bu gönül nice depremler
Ne sevinçler gördüm nice elemler
Anlatsam ahvalim beni kim dinler
Bir çıkmaz sokakta yitti gençliğim

Gören gözlerimin feri çekildi
Seviyorum diyenler geri çekildi
Ağardı saçlarım teli döküldü
Hayat ırmağında aktı gençliğim

Polat Çamlıbel’im bitiyor ömür
Sanki kar misali eriyor gün gün
Yalan olup gitti yaşanılan dün
Hazan yeli esti bitti gençliğim

28 Kasım 2023

Yaşasın Cumhuriyet

Gazi dedemden öğrendim erdemi fazileti
Yaşamıştı yıllarca yokluğu esareti
Savaşmıştı cephede eksilmemişti kudreti
Etmemişti kimseye ne bühtan ne de minnet
Geldi yüz yaşına yaşasın cumhuriyet

Kulluktan bireyliğe özgür yaptı milleti
Küllerinden doğurdu çökmüş olan devleti
Kaldırdı üzerinden ulusun üstünde ki zilleti
Milli Meclis kuruldu Milletin oldu hâkimiyet
Asırlar geçse yine yaşasın Cumhuriyet

İşgal etmişti düşman sarmış idi dört yanı
Nice yiğitler gitti verdi vatana canı
Ey Türk oğlu Türk, gel ejdadını tanı
Eğitimde bilimde özgür oldu her bir ferd
Asırlar geçse yine Yaşasın Cumhuriyet

Kadın Erkek bir safta erişti aydınlığa
Güven ile baktık hep gelecek yarına
Götürmek iste de yobazlar karanlığa
Laikliği yaşadı, vazgeçmez artık Millet
Asırlar geçse yine Yaşasın Cumhuriyet

Kemal Atatürk ile özgür oldu yurdumuz
Izindeyiz daima vazgeçmez bir ferdimiz
Bekçisiz devrimlerinin ölene dek yine biz
Cumhuriyet olmazsa yaşanır her felaķet
Bin yıllar geçse bile yaşasın Cumhuriyet

Polat Çamlıbel daim Atatürk’ün neferi
Sana eserlerine düşman nice serseri
Götüremez geriye feriştahı Ülkeyi
Atam demişti bize ya ölüm ya Hürriyet
Bin yıllar geçse yine Yaşasın Cumhuriyet

27 Ekim 2023

Haydar Güler Dedeye…

Vardım ziyarete Ekim ayın da
Ahvalini sordum Haydar Dedenin
Gülünce gül açar nur cemalın da
Mutlu oldum yanın da Haydar Dedenin
*
Doyum olmaz sohbetine diline
Yolculuk eyledik gönül iline
Saygı sevgi arz eyledim pirime
Halin iyi gördüm Haydar Dedenin
*
Düşmesin gönlüne ne gam ne keder
Yaşanan her gün ömürden gider
Hayatı paylaşmış yengem Güleser
Dert ortağı olmuş Haydar Dedenin
*
Beraber yedik ekmeği aşı
Ziyaret eyledik yaren yoldaşı
Varıpta görelim Hacı Bektaşı
Yoldaşı olurum Haydar dedenin
*
Zarar gelmez hiç irfandan ilimden
Bahsettik şöylece bugünden dünden
Biraz felsefeden biraz da dinden
Sohbetin hoş buldum Haydar dedenin
*
Polat Çamlıbel’im vardım çatağa
Gün olur gelirim yine bir daha
Dua ederim candan ulu Allaha
Ömrü uzun olsun Haydar Dedenin

25 Ekim 2023

Zalımın Kızı

Hasretin yetti canıma
Gel otur şöyle yanıma
Bakmazmısın figanıma
Kalbimde ki derin sızı
Seni ey zalimin kızı

Gönül çalmak mıdır işin
Bu ne garez bu ne hışım
sen idin hayalim düşüm
Gelsen bana bazı bazı
Seni insafsızın kızı

Gezelim yeşil ırmakta
Durma öyle gel ırakta
Beni bırakma merakta
Gün geçti doksanı yüzü
Gelsene hainin kızı

Üzme Polat Çamlıbel’i
Tokat’ın güzel dilberi
Verme bana gam kederi
Yüreğime koyma közü
Seni ey zalimin kızı

19 Eylül 2023

Sansar

Aldın gittin minik kedilerimi
Seni bir elime geçirsem sansar
Başka yerde bulamadın mı yemini
Seni bu diyardan göçürsem sansar

Avcıya karşıyım ava karşıyım
Sendeki bu kötü huya karşıyım
Seytanın yerine seni taşlıyım
Korkutupta seni kaçırsam sansar

Halletmeye kalktın Çakırı Mercanı
Acımadan yedin sen bunca canı
Kuramadın mı? Başka yere mekânı
Nereye saklandın bir görsem sansar

Polat Çamlıbel’im çok öfkelendim
Bozdun kafamı sana kinlendim
Minik yavruları aldın dellendim
Yettin canımıza ey sersem sansar

20 Ağustos 2023