Yaşasın Cumhuriyet

Gazi dedemden öğrendim erdemi fazileti
Yaşamıştı yıllarca yokluğu esareti
Savaşmıştı cephede eksilmemişti kudreti
Etmemişti kimseye ne bühtan ne de minnet
Geldi yüz yaşına yaşasın cumhuriyet

Kulluktan bireyliğe özgür yaptı milleti
Küllerinden doğurdu çökmüş olan devleti
Kaldırdı üzerinden ulusun üstünde ki zilleti
Milli Meclis kuruldu Milletin oldu hâkimiyet
Asırlar geçse yine yaşasın Cumhuriyet

İşgal etmişti düşman sarmış idi dört yanı
Nice yiğitler gitti verdi vatana canı
Ey Türk oğlu Türk, gel ejdadını tanı
Eğitimde bilimde özgür oldu her bir ferd
Asırlar geçse yine Yaşasın Cumhuriyet

Kadın Erkek bir safta erişti aydınlığa
Güven ile baktık hep gelecek yarına
Götürmek iste de yobazlar karanlığa
Laikliği yaşadı, vazgeçmez artık Millet
Asırlar geçse yine Yaşasın Cumhuriyet

Kemal Atatürk ile özgür oldu yurdumuz
Izindeyiz daima vazgeçmez bir ferdimiz
Bekçisiz devrimlerinin ölene dek yine biz
Cumhuriyet olmazsa yaşanır her felaķet
Bin yıllar geçse bile yaşasın Cumhuriyet

Polat Çamlıbel daim Atatürk’ün neferi
Sana eserlerine düşman nice serseri
Götüremez geriye feriştahı Ülkeyi
Atam demişti bize ya ölüm ya Hürriyet
Bin yıllar geçse yine Yaşasın Cumhuriyet

27 Ekim 2023