Doktor

Bir yavru bir suna yolumu gözler
İzin ver gideyim sılama doktor
Gönül bin tasada kederli yüzler
Kapıldım şimdi bin gümana doktor

Sen tabipsin anlarsın ahvalimden
Çaresizim bir şey gelmez elimden
Bıktım ızdıraptan bıktım zulümden
Yine benim halim yaman ha doktor

Yıllar yılı gurbet elden usandım
Boş hayale kapıldım beyhude yandım
Türlü düşünceyle divane oldum
Deli sanma beni aman ha doktor

Polat Çamlıbel’im giydi karalar
Ayrılık acısı içim parçalar
Azdı gitti sinemdeki yaralar
Ben sana sığındım dermana doktor